Kalenders

In het menu hier links vindt u voor onze takken de semestriële kalender terug.

Indien deze nog wijzigt, dan brengt de takverantwoordelijke de ouders of leden steeds op de hoogte.

Wilt uw kind eens komen proberen? Dat kan. Informeer u bij de groepsleiding (zie contact) als de kalender voor uw kind nog actueel is.